top of page
LANDSKAPSVÅRD. Det är inte alltid man har förutsättningar för en ”vanlig trädgård”.

Kanske har man förvärvat en unik lantidyll, naturtomt eller ett lantställe i skärgården.

 

Rådande omständigheter som torka och vattenbrist kanske inte medger en trädgård som i staden. Då får man försöka hitta lösningar som lämpar sig för platsen och som passar in i omgivningen.

 

Det kan handla om att förtydliga ett landskap, att ta bort oönskat sly och igenvuxna partier, eller att lyfta fram detaljer som värdefulla gamla träd, ängar och naturbetesmark.

 

Ofta får jag frågor från fastighetsägare som vill återställa störd naturmark. Det kan vara körskador, hjulspår i marken efter ett byggprojekt eller felaktigt utlagda jordmassor som det växer ogräs i.

 

Boka möte för konsultation. Under mötet får du vägledning hur du kan återställa miljön på platsen.

 

Pris rådgivning: 3500 kr inklusive moms (2 timmar rådgivning). 1 timmes resväg t/r ingår i priset, restid utöver debiteras med 500 kr/timme.

jesper-örtenblad-landskap-trädgård-desig
logo-jesper-ortenblad-landskap-tradgard.
bottom of page