top of page
DESIGN & PLANERING. Här får du hjälp med att planera hela eller en del av din trädgård. Såhär går det till:

 

Process

  • Första möte. Vi träffas under ca två timmar hos dig där du presenterar önskemål och behov. Uppdragets karaktär och budget kartläggs.

 

  • Du får en offert på överenskommet arbete efter mötet.

 

  • Uppmätning och dokumentation av trädgården, skiss- och idéarbete.

 

  • Avstämningsmöte. Du får ett första utkast och får tillfälle att komma med synpunkter om eventuella ändringar.

 

  •  Färdig plan levereras.

 

 

Vi hjälper dig vidare i processen att komma i kontakt med lämplig entreprenör för anläggningsarbetet.

Utifrån designplanen kan entreprenören ge dig en kostnadsbild på tidsåtgång, material-

och arbetskostnader för själva utförandet.

 

Vid byggstart av trädgården är vi med på första mötet med anläggaren och går igenom ritningen.

För att arbetet skall följa planen gör vi regelbundna besök på plats.

Om vissa delar behöver revideras och korrigeras diskuterar vi det tillsammans med anläggaren.

design-jesper-ortenblad-landskap-tradgar
logo-jesper-ortenblad-landskap-tradgard.
bottom of page